Notice Board

Sreemad Ayappa Thathvanusandhana Yajnam

December 21, 2018 (1194 Dhanu 6) to December 27, 2018 (1194 Dhanu 12)

First Day
December 21, 2018 (1194 Dhanu 6), Friday

7.00 PM Bhadrad Deepa Prakasanam, Vigraha Prathishta and Grandha Samarppanam

Second Day
December 22, 2018 (1194 Dhanu 7), Saturday

05.30 AM Ganapathi Homam. Mruthyunjaya Homam, Sanisanthi Homam
06.00 AM Ayappa Sahasra Namam
06.30 AM Namasankeerthanam, Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham
09.00 AM Sreemad Bhafavatham
10.30 AM Chimdura Japayanjam
11.30 AM Neyyabhishekam
11.40 AM Prabhashanan
01.00 PM Narayaneeyam
02.00 PM Parayanam (Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham)
04.00 PM Devimahathamya Parayanam
04.30 PM Mahasaneeswara Pooja
06.00 PM Parabhashanam by Yjnacharya
06.30 PM Bhajana, Deeparadhana, Bhagavathi Seva, Pushpabhishekam, Karpurazhi
07.00 PM Prabhashanam : Subject: Kshethara Sankalpam by Sri Paravur Jyothis.


Third Day
December 23, 2018 (1194 Dhanu 8), Sunday

05.30 AM Ganapathi Homam. Mruthyunjaya Homam, Sanisanthi Homam
06.00 AM Ayappa Sahasra Namam
06.30 AM Namasankeerthanam, Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham
10.00 AM Neyyabhishekam
11.30 AM Prabhashanan: Subject: Yajna, Yaga by Advocate: T R Ramanathan
01.00 PM Narayaneeyam
02.00 PM Parayanam (Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham)
04.30 PM Parabhashanam Subject: Palazhimadhanam by Sri. Thripunithura Vidyasagar.
06.30 PM Bhajana, Deeparadhana, Bhagavathi Seva, Pushpabhishekam, Karpurazhi
07.00 PM Parabhashanam Subject: Ayappanum Sasthavum by Prof. Rajarajavarma, Alappuzha.

Fourth Day
December 24, 2018 (1194 Dhanu 9), Monday
05.30 AM Ganapathi Homam. Mruthyunjaya Homam, Sanisanthi Homam
06.00 AM Ayappa Sahasra Namam
06.30 AM Namasankeerthanam, Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham
09.00 AM Sivasahasranamam
09.30 AM Navagraha Pooja
09.40 AM Parayanam (Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham)
10.00 AM Neyyabhishekam
11.30 AM Parabhashanam Subject: Malikappuram, Mahishimardanam by Dr Viswanathan Namboothiri, Kottayam
01.00 PM Narayaneeyam
02.00 PM Parayanam (Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham)
04.30 PM Parabhashanam Subject: Sivathathvam and Ayappa by Sri. P G M Nair, Director, Bharatheeya Paithruka Kendra.
06.30 PM Bhajana, Deeparadhana, Bhagavathi Seva, Pushpabhishekam, Karpurazhi
07.30 PM Sastham Patt by Pallippuram Jayakumar & Party
09.30 PM Azhi Pooja by Amabalappuzha Samuha Periyon Kalathil Chandrasekharan Nair & Party

Fifth Day
December 25, 2018 (1194 Dhanu 10), Tuesday
05.30 AM Ganapathi Homam. Mruthyunjaya Homam, Sanisanthi Homam
06.00 AM Ayappa Sahasra Namam
06.30 AM Namasankeerthanam, Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham
09.00 AM Devisahasranamam(Durga)
09.30 AM Parayanam (Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham)
11.30 AM Parabhashanam Subject: Adhyathmikatha Kudumba Jeevithathil by Thrikkakara Vijayalakshmi
01.00 PM Narayaneeyam
02.00 PM Parayanam (Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham)
04.00 PM Devi Bhagavatha Parayanam
04.30 PM Sarva Aiswarya Pooja
06.30 PM Bhajana, Deeparadhana, Bhagavathi Seva, Pushpabhishekam, Karpurazhi
07.00 PM Parabhashanam Subject: Ellam Ellam Ayappan, Ellarkkum Porul Ayyappan by Valavanad Vimal Vijay

Sixth Day
December 26, 2018 (1194 Dhanu 11), Wednesday
05.30 AM Ganapathi Homam. Mruthyunjaya Homam, Sanisanthi Homam
06.00 AM Ayappa Sahasra Namam
06.30 AM Namasankeerthanam, Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham
09.00 AM Sreemad Bhagavatham
09.30 AM Parayanam (Siva Puranam)
11.00 AM Navagraha Pooja, Neyyabhishekam
11.30 AM Parabhashanam Subject: Pathinettu Padikal Param Porulileykk by Swami Admananda, Sree Sivasankara Ashram, Karimpinpuzha
01.00 PM Narayaneeyam
02.00 PM Parayanam (Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham)
04.00 PM Devi Bhagavatha Parayanam
04.30 PM Parabhashanam Subject: Kaliyuga Vardan Ayappan buy Dr. Madhu TN Potti, Thiruvizha , Consultant Architect Thiruvithamkoor Devaswam Board
06.00 PM Bhajana, Deeparadhana, Bhagavathi Seva, Pushpabhishekam, Karpurazhi
07.00 PM Parabhashanam Subject: Kshethra Aradhanyute Sasthriyatha by Sri Gopalakrishna Vaidik

Seventh Day
December 27, 2018 (1194 Dhanu 12), Thursday
05.30 AM Ganapathi Homam
06.00 AM Ayappa Sahasra Namam
06.30 AM Ayappa Bhagavatham
09.00 AM Sreemad Bhagavatham, Vishnu Sahasranamam
09.30 AM Parabhashanam Subject: Thathvamasi by Advocate. Sindhu Gopalakirhsnan, Kottayam
11.00 AM Ashtabhishekam, Kalakabhishekam
01.00 PM Narayaneeyam
02.00 PM Parayanam (Ayappa Geetha, Ayappa Bhagavatham)
05.00 PM Samuha Nirajanam
06.00 PM Mandala Vilakk Deepalankaram